Licensutbildningar

artikel 1006

B-tränarlicensutbildning 2018

För att få anmäla travhäst till tävling krävs att hästen har en ansvarig och licensierad tränare. B-tränarlicensutbildningen ger blivande b-tränare en god kännedom om travsporten. Du får också insikt i vad det innebär att ha ansvar för och träna travhäst för travtävlingar, arrangerade av travsällskap anslutna till Svensk Travsport, så kallade offentliga tävlingar.

Innehåll och kursupplägg

Kursen är både praktisk och teoretisk och omfattar minst 24 timmar fördelat på åtta gånger. Du ska vid minst två skilda tillfällen köra häst på travbanans område. En av de två gångerna kan ingå som en del i examinationen.

Efter avslutad kurs ska du ha god kännedom om travsporten och om tävlingsreglementet för Svensk travsport. Handhavande av häst i travträning och rutiner under en tävlingsdag ingår också. Dessutom ska du vara införstådd med hur man tar hand om sin häst på ett djurskyddsmässigt säkert sätt.

Efter avslutad kurs kan du, förutsatt att kursen genomförts med godkänt resultat, ansöka om b-tränarlicens vid ditt travsällskap. För godkänt krävs att du varit närvarande på minst 80 % av träffarna samt klarat både det skriftliga och det praktiska provet.

Behörighetskrav

För att få gå kursen krävs att du har goda kunskaper i hästhållning, kan sela ut och köra en travhäst i angivet motionstempo  på travbanan. Du kan gå kursen från och med det år du fyller 16. Licens kan lösas vid 18 års ålder.

Kurstid: nästa kurs startar onsdag 26 september 2018 (8 lektionstillfällen). Anmälan senast måndag 24 september.
Kursort: Mantorptravet
Kursledare: Oscar Ekberg 070-971 02 46
Kostnad: Kursen är till stor del finansierad genom Hästsportens Folkhögskola och kostar därför endast 1100 kr för dig som deltagare.
Anmälan görs på: https://hastsport.wufoo.eu/forms/licensutbildning-trav/
Kursen genomförs av Hästsportens folkhögskola i samverkan med Svensk Travsport och Mantorptravet.

Teori på webben

OBS! Denna kurs kan påbörjas när som helst.
Du som vill kan göra B-tränarteorin på webben istället för på din travbana. Den teoretiska delen beräknas ta fem kursdagar, vilka man har fem veckor på sig att genomföra. Den som väljer att läsa teorin via webben har då endast tre tillfällen (åtta timmar) fysiskt på banan. Du ska vid minst två skilda tillfällen köra häst på travbanans område. En av de två gångerna kan ingå som en del i examinationen.

Examinationen, som består av ett skriftligt teoretiskt prov och ett praktiskt körprov, genomförs sedan på travbanan. När det ska ske bestäms tillsammans med banans utbildningsansvarige.

Efter avslutad kurs kan du, förutsatt att kursen genomförts med godkänt resultat, ansöka om B-tränarlicens vid ditt travsällskap.
Anmälan görs på: https://hastsport.wufoo.eu/forms/licensutbildning-trav/
Väljer du att gå webbutbildningen kostar kursen 900 kronor.

Kör- och montékurs 2018

Från det år du fyller 16 får du delta som körsven eller montéryttare i tävlingslopp.
Funderar du på, eller har bestämt dig, för att börja köra/rida tävlingslopp måste du först genomgå en kurs för kör- respektive montélicens.
En sådan kurs innehåller såväl teori som praktik. Teorin består främst av utbildning i tävlingsreglementet. Praktiken innehåller ca 15 provlopp.
Du måste ha viss erfarenhet före en kör- eller montékurs, bl a under en längre tid regelbundet kört/ridit snabbarbeten på tävlingsbana.
Dessutom måste du naturligtvis ha regelbunden tillgång till, för kursen lämplig, travhäst(ar) i tävlingsbar ålder.
Är du osäker på om du uppfyller kraven, hör gärna av dig till kursledaren Oscar Ekberg 070-971 02 46 eller samordnare Roger Elebring 0142-82506. 
Kursavgiften är 1.700 kr.
Kurstid: nästa kurs startar tisdag 20 februari 2018 (15-16 lektionstillfällen). Anmälan senast fredag 16 februari.
Anmälan görs på: https://hastsport.wufoo.eu/forms/licensutbildning-trav/
Kursen genomförs av Hästsportens folkhögskola i samverkan med Svensk Travsport och Mantorptravet.
Antal anmälda till kurserna (per 180214):
Körkurs: 6 pers
Montékurs: 2 pers

Senast ändrad måndag, 26 mars 2018 16:36
 

Annons - Sponsorer

 • Åhmans
 • Exeo
 • Forsbergs
 • Ostkusten
 • Vallagruppen

 

 • Besöksadress:
  Västerlösavägen 12, 590 17 Mantorp
 • Bordsbokning:
  Tel: 0142-825 00

Om Mantorp travbana

- Sveriges fjärde bana sett till spelomsättning, ban- och regionspel

- Sveriges tredje största hästägarförening

- Proffstränarkår med störst andel unga, nya tränare

Instagram